objects

Mijn beeldend werk cirkelt rond een fascinatie voor het snijvlak tussen object en subject, tussen het (van buitenaf) bekijken van dingen en het (innerlijk) ervaren van momenten. Dieren spelen daarin vaak een belangrijke rol.

De Baltische bioloog Von Uexküll introduceerde rond 1920 de term Umwelt, een combinatie van Umgebung en Innenwelt, en omschreef het als ‘de perceptuele wereld waarin een organisme leeft en handelt als subject’, die bestaat uit objects of experience. Binnen dat concept lijken subject en object samen te komen, maar wordt het probleem dat we niet vanuit twee perspectieven tegelijk kunnen denken tegelijkertijd niet opgelost. Het is daarmee een concept dat niet afsluit of dicht timmert, en mijn fascinatie zowel beschrijft als in tact laat.

Meer concreet ben ik bezig met het prepareren van vogels en kleine zoogdieren en onderzoek ik zowel het ambacht als de beeldende mogelijkheden. Sinds 2018 volg ik lessen bij ervaren preparateurs.